Chính sách bảo mật


Chúng tôi luôn tôn trọng quyền riêng tư của quý khách hàng và thực hiện các biện pháp mật thông tin như sau:

- Thông tin khách hàng được lưu giữ nội bộ trong công ty để phục vụ các công tác mua bán, giao nhận, bảo trì bảo hành sản phẩm.

- Chúng tôi giữ bí mật tuyệt đối thông tin khách hàng, không cung cấp cho bất kỳ bên thứ 3 nào.

- Chúng tôi cam kết không sử dụng thông tin khách hàng vào bất kỳ mục đích nào khác ngoài các mục đích đã nêu ở trên.